VWR Custom Manufacturing Request

Všeobecné informácie o produkte :

Názov výrobku :

Kat. číslo VWR (ak existuje) :
CAS (ak existuje) :
Vzorec (ak existuje) :
Účel použitia prípravku (zaškrtnite všetko, čo platí) : Molekulárno diagnstiké testy
Histologicko diagnstiké testy
Iné diagnstiké testy
Excipient
Výlučne pre výskum
Na čistenie
Všeobecná analytická chemia
Elektronika
Priemysel
Pre výrobnu
Na predaj / OEM
Iné:

Informácie o predpisoch :

Regulačné požiadavky na výrobok :


FDA 21CFR820 (Medical Device)
FDA 21CFR210/211 (Pharmaceutical for direct human use)
ISO 9001
ISO 13485
ISO 17025 (GLP)
GMP for Excipients (EXCiPACT)
Disinfectant / Biocide
EU IVD Directive
Neznáma / nešpecifikovaná
iná:

Požiadavky na balenie
Balenie 1
Balenie 2
Balenie 3

Popíšte balenie (fľaštička, fľaša, sáčok atď...):

Finálna veľkosť balenia (objem) :
Ročné množstvo (jednotiek):
Ostatné požiadavky na balenie. Prosím, špecifikujte :

Kontrola kvality / Špecifikácie / Požiadavky na testovanie :
Kontrola kvality / Skúšobná špecifikácia / Kvalita :

Požiadavka na Sterilitu / Aseptické spracovanie:

Áno Nie Doplnenie neskôr

Iné poznámky :
Vaše poznámky :

Priložiť súbor :
Prosím priložte iné pomocné dokumenty :